next
previous

LK78H högisolerade fönster

Tillämpningar:
- Inåt- och utåtgående fönster
- Fönster och luckor för brandventilation
- Fasta fönster

  • Fönster med U-värde under 0,9 W/m2K
  • Tjocklek på IGU eller paneler 21-61 mm
  • Ramdjup 78 mm
  • Profilernas in- och utsida kan levereras i olika färger
  • Alternativ med sidohängning och tilt & turn
  • Maximal vikt per båge 100 kg