next
previous

P80 isolerade branddörrar

Tillämpningar:
- Enkla och dubbla dörrar
- Dörrar med topp- och/eller sidoglas
- Skiljeväggar och fasta fönster

  • Brandklass E30, EI230 och EI260
  • Klassificeringsrapporter som följer standard EN 13501-2
  • Med enkelt brandglas eller dubbla glasenheter
  • Möjliga glasdimensioner varierar efter glastyp
  • Panelerna består av aluminium- eller stålplåtar med gipsskivor emellan
  • Isolerade ramprofiler
  • Ramdjup 80 mm