next
previous

LK78H högisolerade dörrar

Tillämpningar:
- Inåt- och utåtgående enkla eller dubbla dörrar
- Dörrar med topp- eller sidoglas

  • Dörr med U-värde under 0,9 W/m²K
  • Certifierat upp till RC3 / SK2
  • Tjocklek på IGU eller paneler 21-61 mm
  • Ramdjup 78 mm
  • Profilernas in- och utsida kan levereras i olika färger
  • Dörrar med ytmonterade eller kantgångjärn
  • Maximal vikt per dörrblad 120 kg