Pyynikki center för socialskydd och hälsa

Tipotie 4, Tammerfors

Byggnadstyp:

Hälsocenter, sjukhus och kontorslokaler för social- och vårdtjänster

Projekttyp:

Nykonstruktion

Projektets omfattning:

Fasader, fönster, dörrar och branddörrar

Använda system:

fasad P60L, fönster LK78, dörrar LK78 och branddörrar P80

Arkitekt: 

Sigge Arkkitehdit Oy

Konstruktionsår: 2013
Byggentreprenör: SRV Pirkanmaa
Utvecklare: Lokal- och bostadssektionen i Tammerfors
Bruttoarea: 17 000 m2