Matkus Shopping Center

Matkuksentie 60, Kuopio

Byggnadstyp:

Shoppingcenter

Projekttyp:

Nykonstruktion

Arkitekt:

Parviainen Arkkitehdit Oy

Konstruktionsår:

2012

Byggentreprenör:

Rakennusliike Lehto Oy

Utvecklare:

Ikano Retail Centres Kuopio Oy c/o Dittmar & Indrenius

Bruttoarea:

45 000 m2