City Plaza

Tallinn

Byggnadstyp:

Kontorsbyggnad i 24 våningar

Arkitekt:

OÜ Alver Trummal Arhitektid