Gratis materialbibliotek

Syftet med materialbiblioteket är att öka tillgängligheten av material om Pursos byggsystem. Biblioteket innehåller broschyrer, designmaterial, nyhetsbrev, samt mer information om CE-märkning.