LogiKal – Mjukvara för design, dimensionering och produktion

LogiKal är en mjukvara för daglig planering, dimensionering och tillverkning av aluminiumstrukturer. Det är ett enkelt och effektivt verktyg för dig som använder Pursos byggsystem. LogiKal beräknar till exempel materialåtgång, tillverkningskostnader och U-värden för dörrar, fönster och fasader. Ändringar kan snabbt och enkelt göras av tidigare ritningar.

purso_cal.jpgLogiKal beräknar den totala kostnaden för kommande projekt, baserat på de valda komponenterna, materialkostnader och arbetskostnader som lagts in i databasen. Olika kostnadstyper (t.ex. material, fasta kostnader och löner) är uppdelade och tydligt märkta. Du kan specificera svinn i materialförlust själv eller låta programmet beräkna dem. LogiKal kan användas online, och då samlas mjukvara, databaser, projekt och inställningar på en server.

LogiKal har implementerats i samarbete med det tyska Orgadata


pursocal.png

orgadata.png