Opplæring

Purso’s Building Systems Unit opplærings arrangement for sine kunder.

Fremtidige opplærings arrangement

Spør oss om fremtidige opplærings arrangement, opplæring-sjef Ari Sievä, tel. +358 40 558 3222.