Lenker

CE-merking
Mer informasjon om CE-merking er tilgjengelig på nettsiden til Ministry of the Environment

EU Konstruksjonprodukt regulering
EU Construction Products Regulation på EUR-Lex
hEN Helpdesk gir informasjon om harmonisert produktstandarder

SFS og ISO standarder
SFS nettbutikk