Gratis materialbibliotek

Grunnlaget for materialbiblioteket er å øke tilgjengeligheten av materiale om Pursos byggesystemer. Biblioteket inneholder brosjyrer, designmaterialer og bulletin, samt mer informasjon om CE-merking.